Story-telling Competition
比賽類別: 英文科
日期: 2021-07-09 (星期五)
性質: 校外舉辦

 

 

Champion

1st runner up

2nd runner up

Merit

P.4- P.6

5B SU YAN HO (18)

5C MAK TSZ YAN (20)

4A TSE CHEUK TING (20)

6B LO HO TING (20)

© 2021 版權所有地址:新界粉嶺和鳴里2號電話:29479966傳真:29479922訪客人次:7681844
Powered By Friendly Portal System 9.84