Hong Kong Inter-school Karatedo Tournament 2021-2022
比賽類別: 體育科
日期: 2022-09-13 (星期二)
性質: 校外舉辦
© 2022 版權所有地址:新界粉嶺和鳴里2號電話:29479966傳真:29479922訪客人次:9214038
Powered By Friendly Portal System 10.02