2122 Writing Competition Result
比賽類別: 英文科
日期: 2022-08-03 (星期三)
性質: 校內舉辦
Campion
1D 17 Lo Hei Yi / Heiley2C 8 Fu Hiu Tung / Eleanor3C 13 Mak Chin Ho / Max4E 1 Chan Ching Man / Faye5A 2 Cheng Tze Ching / Sofia
The first runner up
1C 8 Fong Chung Yin / Dave2A 2 Chan Ching Long / Marcus3D 3 Chan Nga Yuen / Gili4A 9 Chow Tin Yu / Jeremy5A 26 Leung Pak Chuen / Pazu
The second runner up
1B 20 Saek Yi Kiu / Khloe2B 21 Tsoi Yat Long / Jasper3B 16 Mok Wing Fan / Jacob4B 1 Au Pak Yin / Alvin5C 13 Lai Ho Man / Homan
© 2022 版權所有地址:新界粉嶺和鳴里2號電話:29479966傳真:29479922訪客人次:9214035
Powered By Friendly Portal System 10.02